do góry

Najnowsze informacje

Sprawozdania finansowe za rok 2020

data publikacji: 2021-05-06 18:57:46

Dokumenty w załączeniu

Raport dostępności

data publikacji: 2021-03-31 08:10:23

W załączeniu raport z dostępności jednostki przygotowany w GUS.

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego

data publikacji: 2021-03-01 23:17:03

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” współfinansowanego z

Deklaracja dostępności

data publikacji: 2020-09-22 22:14:45

Wstęp Deklaracji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4


Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
ul. Powstańców 12
tel. (077) 4275-710, 4275-711, 4275-112
email: gops.kierownik@popielow.pl, gops.finanse@popielow.pl, gops.pomoc@popielow.pl